Selvhypnose


STIG DANKERT HJORT

 

 

 

 

Uddrag fra Selvhypnose:

INDLEDNING


Denne bog beskæftiger sig med selvhypnose. Praktisk set kan enhver lære at anvende selvhypnose. At få en effektiv virkning afhænger af motivation og regelmæssig øvning. I virkeligheden anvender de fleste personer ofte selvhypnose uden at vide det.

Hvis du, førend du sover, plejer at gå ind i en rolig tilstand med behagelige forestillingsbilleder, så er det en form for selvhypnose. Måske læser du først i en god bog eller lytter til noget beroligende musik. Du stimulerer din forestilling, mens du slipper hverdagens bekymringer. Herefter er det ingen sag at falde i søvn. Dette svarer til en almindelig hypnoterapeutisk fremgangsmåde.

Hypnoterapeuten hjælper sin klient med at få forbindelse til hjernens eller psykens kreative del, forestillingslaget, ofte benævnt det ubevidste eller underbevidstheden, i takt med at hverdagens bekymringer slippes. Typisk sker det via klientens afslappede koncentration om hypnoterapeutens stemme. Med sit ordvalg leder hypnoterapeuten klienten ind i en positiv, fantasilignende tilstand - en hypnotisk trancetilstand.

En lignende trancetilstand kan opnås ved at lytte til en CD, hvorpå en behandler har indtalt en instruktion, som gennemgås, mens man lytter til CD' en. Flere behandlere, der anvender hypnose med et bestemt formål, giver klienten en CD med hjem, hvorpå behandleren har indtalt et selvhypnoseprogram, som klienten kan træne sig op i at udøve før eller under de næste behandlinger.

Trods ligheder i fremgangsmåde mellem de to nævnte tilgange til selvhypnose, er der vigtige forskelle. Ved den første metode bygger selvhypnosen på dine egne erfaringer. Gennem livet har du lært, hvad der virker beroligende og tryghedsgivende. Du er mere eller mindre bevidst om, hvilke forestillingsbilleder eller aktiviteter, der virker bedst, når du er på vej til at geare ned og slappe af.

Ved den anden metode bygges der på en anden persons stemme og instruktion. Det betyder, at du bliver mere eller mindre afhængig af at høre denne persons stemme og ordvalg. Hvis du har lyttet til en CD med hypnose, ved du sikkert, hvad jeg taler om. På et tidspunkt begynder man at føle sig træt og irriteret over at skulle høre den samme stemme og det samme ordvalg om igen. Virkningen af en CD har en tendens til at tage af, jo længere tid den anvendes. En præfabrikeret CD, som henvender sig til mange brugere, har heller ikke mulighed for at tage højde for din individuelle stil og personlighed.

Det er denne bogs formål at lære dig at anvende den første metode, som bygger på dit eget selvkendskab og dine egne erfaringer på en mere bevidst og målrettet måde, så du også kan anvende den til at sætte dig nogle realistiske mål, der vedrørerdin personlige velfærd.


Kontakt e-mail: stigdh@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

           Menu

  ___________________

 

Forside


Velkommen

 

 

Om selvhypnosemetoder

 

 

Indledning

 

 

Selvhypnoseprogram

 

 

Øvelser

 

 

Om Stig Dankert Hjort

 

 

Nyheder

 

 

Artikler